Regler

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2020 ----------------------


- 1 klubmester i GT3
- Vægt på bilen min. 70g og max 130g uden magnet
- Maksimum motor rpm 30.000

 - Alle kørere står for enden af banen under klubrace. Det er ikke tilladt at stå der under træning.
 - Der skal minimum være 1 kører til et klubrace
 - Der køres 5 minutters kval/opvarmning
 - Løb starter 5 minutter efter kval er afsluttet
 - Løb er på 30 runder, med 50 liter benzin og 50 liter benzin som start i løb. (Der køres uden tankning indtil systemet ikke laver fejl på dette)
 - Løb i 2020 er Saml selv op, med mindre der er officials/påsætter
 - Hvis der er officials/påsætter, må kørerne ikke selv samle biler op
 - Det er ikke tilladt at sætte biler på for enden af banen, hvor vi racer fra
 - En kører må ikke påsætte bil samtidig med køreren har en håndspeeder i hånden
 - Ved løb med officials/påsætter er straffen 5 sekunder i pit hvis køreren er skyld i et uheld, samt køreren lader personen
køreren har kørt af komme forbi
 - Hvis køreren er skyld i andet som giver straf, er dette 5 sekunder
 - Når der ikke er opsamler, gør vi som altid, den der er skyld i uheld, samler bilerne op. Dette giver straffen i sige selv
 - Der gives point for hvert løb. 7-10-14-19 (Hvor 19 er 1. plads)
 - Der gives 0 point for ikke at stille til start
 - Der gives 1 point for ikke gennemførte løb
 - Alle kørere er forpligtiget til at orientere sig på www.digitalrace.dk for at se de dage de skal køre på, alt laves ved
lodtrækning på hjemmesiden
 - Hvis mod forventning at løbet ikke køres grundet tekniske fejl på systemet, køres løbet en anden aftalt dag, som de 4 kører indbyrdes finder frem til
 - Første løb på løbsdagen er kl 19:00 hvis ikke andet er aftalt. Andet løb starter senest 15 minutter efter første løb
 - Det er tilladt at skubbe forsigtigt til en bil der er faldet af, så man selv kan køre videre
 - Der køres 6 løb og 1 weekends løb og det er de 5 bedste løb der tæller + et weekends løb

Ved samme point i slutning af klubmesterskab er reglerne:

1 - Runder kørt pr løb / gennemsnit.
2 - Interne løb mellem dem som er ens.
3 - Dem som ligger side om side skal tage et løb mod hinanden for at afgøre det.


 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2020 ----------------------
 
---------------------- Standard regler i Avedøre Digital Race ----------------------


 - Man skal altid være ærlig og erkende sine egne fejl.
 - Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
 - Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.
 - Arrangørerne har ret og mulighed for at stoppe løbet, såfremt at stemning, tone og forhold ikke holdes i god ro og orden.

Løbet:
 - I "saml selv op løb" skal man samle modstanderens bil op hvis man er skyld i ulykken.
 - løbet starter når de 5 lamper slukkes og signalet lyder.
 - Falder man af og holder på banen, markere man zonen man er i, så andre kører på banen er opmærksomme. ? Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen?
 - Efter første kører er kørt i mål, har man 2 minutter til at gennemfører løbet i.

Officials på banen:
 - Det er deres job at sætte biler forsvarligt tilbage på banen, samt være med til at afgøre hvilken bil der har været skyld i en ulykke. ?men erkend altid egne fejl?
 - Hver official får tildelt et område med påsætningsspor, som kan bruges til påsætning.
 - Hvis man har en defekt, som man er nød til at udbedre, vil bilen blive lagt på bordet, og der vil blive råbt DEFEKT. ?det er så kørerens eget ansvar at hente bilen og udbedre defekten, hvorefter den sættes tilbage på påsætter sporet

Banen:
 - Tidtagning, omgange, brændstof styres af programmet.
 - Straf styres af de officials som står ved banen. " MEN vær nu ærlig hvis du laver en fejl "
 - Banen er inddelt i GULT FLAG zoner, som administreres af officials. Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen.
 - Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Bilerne Teknisk:
 - Der må ikke anvendes silikone dæk eller nogen form for klæbemiddel på dæk.
 - Det er kun tilladt at stille til start med 1 komplet bil, samt diverse reservedele.
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel.
 - Der vil være teknisk kontrol og vejning inden løbet.
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man køre i pit og få det lavet.
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen.

Uheld og defekt:
 - Det er ikke tilladt at arbejde på bilen under tankning.
 - Under løbet kan bilen frit tages op og undersøges, repareres, få skiftet dæk, skifte kontroller eller slæbesko. Dog kun hvis den lovligt er kørt i pit.
 - Ved defekt, hvor det ikke er muligt for bilen, ved egen kraft at komme tilbage til pitten, er det tilladt at hente bilen, bringe den tilbage til depotet og udbedre defekten.
 - Efter udbedring af defekt/fejl/justering. Skal bilen sættes ned i pitten, og fortsætte derfra. ?påsætning af ars er dog lovlig at sætte ved påsætter spor hvor den er faldet af?
 - Ved en afkørsel skal personen gøre official, og de andre køre opmærksom på dette. Dette gøres ved at sige hvorhenne " Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen "
 - Når der bliver sagt/råbt ?Hvid, blå, rød, gul, grøn eller sort" er man opmærksom og lokaliserer uheldet.
 - I pitten er der hastigheds begrænsning som forhindrer tankning hvis der køres for stærkt.
 - Man kan blive diskvalificeret ved at køre meget hensynsløst gentagende gange eller ved ikke at tage sin straf.
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje, Ej heller at PUFFE for at komme forbi.
 - Official har altid sidste ord...!

Der er to typer for straf...!

#1 - Straf hvor du er skyld i en ulykke mod en anden bil.
Saml selv op løb: du samler den bil du kørte af op og sætter på et påsætter spor.
Med officials: Du tager en strafrunde.

#2 - Uforsvarlig gentagende kørsel gives en straf på 20 sekunder i pitten, samt en strafrunde. ?Eller hvis du er skyld i en større defekt på en modkøre"

Tyvstart gøres via systemet, og gøres automatisk.
Uforsvarlig kørsel. Tages og bestemmes af officials.

Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Godt race til alle

Copyright © 2020 Avedøre Digital Race - all rights reserved