Regler

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2019 ----------------------


- 1 klubmester i LMP
- 1 klubmester i GT
- Placering 1-2 køre med Max 250 Gram.
- Placering 3-4 køre med Max 275 Gram.
- Placering over 5 køre med Max 300 Gram.
Max vægt er MAX vægt
- Vægt i første halvdel af sæson 2019 er fra slutplacering i 2018.
- Vægt i anden halvdel af sæson 2019 er fra slutplaceringerne fra første halvdel af 2019

- Alle køre står for enden af banen under klubrace. Det er ikke tilladt at stå der under træning.
- Der skal minimum være 1 kører til et klubrace.
- Der køres 3 minutters kval/opvarmning.
ved start bruger vi nummerne 1-2 5-6 for at skabe lidt plads når vi startet løbet
- løb er på 30 runder, med 50 liters benzin.
- Løb i 2019 er Saml selv op, med mindre der er officials/påsætter.
"hvis der er officials/påsætter, må kørerne ikke selv samle biler op"

- Det er ikke tilladt at sætte biler på for enden af banen hvor vi racer fra.
- Man må ikke påsætte bil samtidig med man har en håndspeeder i hånden.
- Ved løb med opsamler er straffen 5 sekunder i pit hvis man er skyld i et uheld. Samt man lader personen man har kørt af komme forbi.
- Hvis man er skyld i andet som giver straf, er dette 5 sekunder.
- Når der ikke er opsamle, gør vi som altid, den der er skyld i ulykken, samler de andres biler op. Sig selv til sidst.
- Som altid hvis man er skyld i en ulykke, lader man personen man har kørt af komme foran,
om det er at samle ham op,og sætte ham foran på påsættersporet, eller vente i pitten. Altid lad den anden komme foran.
"feks: du påkører en anden som kører galt, og han selv sætter bilen på, så venter du i pit på han er kommet forbi"

- Der gives point for hvert løb, 19-15-12-10.
7 point for ikke at stille til start.
- Der gives 7 point for ikke gennemførte løb.
- Alle skal køre 8 løb i hver klasse. 8 løb i LMP og 8 løb i GT.
- Det er de 6 bedste løb der tæller i stillingen
- Alle kører skal tjekke www.digitalrace.dk for at se de dage de skal kører på, alt laves ved lodtrækning på hjemmesiden.
- Hvis mod forventning at løbet ikke kører grundet tekniske fejl på systemet, køres løbet en anden aftalt dag, som de 4 kører indbyrdes finder frem til.

Første løb på løbsdagen er kl 19:00. andet løb starter senest 15 minutter efter første løb.

Ved samme point i slutning af klubmesterskab går man ud fra.
1-point.
2-runder kørt pr løb / gennemsnit.
3-interne løb mellem dem som er ens.
4-dem som ligger side om side skal tage et løb mod hinanden for at afgøre det.

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2019 ----------------------
 
---------------------- Standard regler i Avedøre Digital Race ----------------------


 - Man skal altid være ærlig og erkende sine egne fejl.
 - Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
 - Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.
 - Arrangørerne har ret og mulighed for at stoppe løbet, såfremt at stemning, tone og forhold ikke holdes i god ro og orden.

Løbet:
 - Hvis man får en straf. "er skyld i en anden kører´s ulykke" Skal man tage en strafrunde
 - I "saml selv op løb" skal man samle modstanderens bil op hvis man er skyld i ulykken.
 - løbet starter når de 5 lamper slukkes og signalet lyder "ingen rullende start mere"
 - Under løbet skal der tankes, Så husk at holde øje med dette. Hvis du løber tør. Er du ude af løbet, og noteres de antal runder du har kørt.
 - Hvis du for en Defekt på bilen, som gøre du ikke kan gennemføre løbet. Får du det antal runder som du har kørt indtil defekten, men man får en sidste plads.
 - Falder man af og holder på banen, markere man zonen man er i, så andre kører på banen er opmærksomme. ? Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen?
 - Efter første kører er kørt i mål, har man 2 minutter til at gennemfører løbet i.

Officials på banen:
 -Det er deres job at sætte biler forsvarligt tilbage på banen, samt være med til at afgøre hvilken bil der har været skyld i en ulykke. ?men erkend altid egne fejl?
 - Hver official får tildelt et område med påsætningsspor, som kan bruges til påsætning.
 - Hvis man har en defekt, som man er nød til at udbedre, vil bilen blive lagt på bordet, og der vil blive råbt DEFEKT. ?det er så kørerens eget ansvar at hente bilen og udbedre defekten, hvorefter den sættes tilbage på påsætter sporet

Banen:
 - Tidtagning, omgange, brændstof styres af RMS.
 - Straf styres af de officials som står ved banen. " MEN vær nu ærlig hvis du laver en fejl "
 - Banen er inddelt i GULT FLAG zoner, som administreres af officials. Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen.
 - Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Bilerne Teknisk:
 - Der må ikke anvendes silikone dæk eller nogen form for klæbemiddel på dæk.
 - Der må KUN anvendes SCX motorer af typen RX og RK. Dette vil blive beset under den tekniske kontrol.
 - Det er kun tilladt at stille til start med 1 komplet bil, samt diverse reservedele.
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel.
 - Der vil være teknisk kontrol og vejning inden løbet.
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man køre i pit og få det lavet.
 - Der skal være lys foran og bag på bilen når man stiller til start. ?hvis lyset går ud under mørkekørsel, skal dette udbedres?
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen.
 - Der må kun anvendes / monteres 1 stk. magnet på bilen, og den skal sidde i mounten.

Uheld og defekt:
 - Det er ikke tilladt at arbejde på bilen under tankning.
 - Under løbet kan bilen frit tages op og undersøges, repareres, få skiftet dæk, skifte kontroller eller slæbesko. Dog kun hvis den lovligt er kørt i pit.
 - Ved defekt, hvor det ikke er muligt for bilen, ved egen kraft at komme tilbage til pitten, er det tilladt at hente bilen, bringe den tilbage til depotet og udbedre defekten.
 - Efter udbedring af defekt/fejl/justering. Skal bilen sættes ned i pitten, og fortsætte derfra. ?påsætning af ars er dog lovlig at sætte ved påsætter spor hvor den er faldet af?
 - Ved en afkørsel skal personen gøre official, og de andre køre opmærksom på dette. Dette gøres ved at sige hvorhenne " Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen "
 - Når der bliver sagt/råbt ?Hvid, blå, rød, gul, grøn eller sort" er man opmærksom og lokaliserer uheldet.
 - I pitten er der hastigheds begrænsning som forhindrer tankning hvis der køres for stærkt.
 - Man kan blive diskvalificeret ved at køre meget hensynsløst gentagende gange eller ved ikke at tage sin straf.
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje, Ej heller at PUFFE for at komme forbi.
 - Official har altid sidste ord...!

Der er to typer for straf...!

#1 - Straf hvor du er skyld i en ulykke mod en anden bil.
Saml selv op løb: du samler den bil du kørte af op og sætter på et påsætter spor.
Med officials: Du tager en strafrunde.

#2 - Uforsvarlig gentagende kørsel gives en straf på 20 sekunder i pitten, samt en strafrunde. ?Eller hvis du er skyld i en større defekt på en modkøre"

Tyvstart gøres via systemet, og gøres automatisk.
Uforsvarlig kørsel. Tages og bestemmes af officials.

Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Godt race til alle

Copyright © 2020 Avedøre Digital Race - all rights reserved